FAM bevizsgálással tanúsítvánnyal szigetelt kéziszerszámok. FAM csomag összeállítás.

Az általunk forgalmazott szigetelt kéziszerszámok Feszültség Alatti Munkavégzéshez (FAM) bevizsgáltatását egyedi megállapodás alapján biztosítani tudjuk!

72/2003. (X. 29.) „GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról” alapján:

2.8.2 Átvételi és periodikus vizsgálatok gyűjteménye (a továbbiakban: ÁPVGy)

A FAM eszközök első használatbavételét megelőző, illetve a használat során időszakonként szükséges vizsgálati módszerek leírását tartalmazza.


Természetesen az általunk forgalmazott szigetelt szerszámok használatbavételt megelőző vizsgálatát tudjuk biztosítani, egy erre jogosult szervezet által. Időszakos vizsgálatra általunk nincs lehetőség!

A 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról tartalmazza a FAM tevékenységhez használt munkaeszközök és egyéni védőeszközök vizsgálatára vonatkozó követelményeket.

Több kérdés merül fel az eszközök vizsgálata kapcsán, nevezetesen ki végezheti, milyen vizsgálatok szükségesek, ezeket hol lehet elvégeztetni, és mikor válik FAM eszközzé a munkaeszköz?

A vizsgálatot kizárólag a FAM bizottság által alkalmasnak ítélt, akkreditált státusszal rendelkező vizsgálólaboratóriumok végezhetik.

A FAM szabályzat átvételi és időszakos vizsgálatot különböztet meg. Átvételi vizsgálatnak kell alávetni a FAM eszközöket az első használatbavétel előtt és javítás után.

Nem tekinthető FAM eszköznek egy eszköz addig, amíg egy arra feljogosított vizsgálólaboratórium – a szükséges vizsgálatot követően – nem veszi nyilvántartásba. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelemben kapható különböző márkanéven forgalmazott eszközök, szerszámok – bár megjelenik rajtuk az 1000 V, a kettős háromszög, és a szabvány is – nem FAM eszközök addig, amíg a FAM bizottság által feljogosított vizsgálólaboratórium nyilvántartásában nem szerepelnek. Az ilyen eszközöket FAM tevékenység végzésére TILOS használni!